• Fact Sheet: Molens in Zuid-Holland

Fact Sheet: Molens in Zuid-Holland

De Vereniging "De Hollandsche Molen", de belangenorganisatie voor alle moleneigenaren in Nederland stelde enige jaren geleden een 'fact sheet' samen over de molens in Zuid-Holland.
De volgende gegevens zijn opgenomen: (1) Molenbestand, (2) Eigenarenbestand, (3)Organisatie, (4) Onderhoud, (5) Groot Onderhoud en (6) Restauratie.
Het volledige document is, met dank aan de Hollandsche Molen, hieronder opgenomen