• Waarom verdienen molens uw steun?

Waarom verdienen molens uw steun?

In het midden van de negentiende eeuw telde Nederland meer dan 10.000 molens. In onze provincie stonden er in die tijd 1300 molens, waarvan er nu nog circa 230 over zijn. Zuid-Holland is daarmee de grootste 'molenprovincie' van Nederland.

 

 
Molenplatform Zuid-Holland

Overleg van eigenaren van molens

 

 

Waarom verdienen molens uw steun? 

 Midden negentiende eeuw zijn er nog 1300 molens in Zuid-Holland

Daar zijn er in 2019 nog 228 van over.

 

Vanaf de zestiende eeuw zijn molens op windkracht de aanjagers van de Nederlandse economie: de eerste industriële revolutie werd in ons land gedreven door windkracht en windtechniek.

 

Zuid-Holland is de provincie met de meeste molens: Ze zijn deel van het landschap, of het nu de bijna kathedralen zijn in Schiedam of de poldermolens in het Groene Hart.

 

63% van de molens in de provincie zijn poldermolens

35% korenmolens, vooral in de kern van dorpen en steden

2% zijn industriemolens 

 

Molens zijn monument én werktuig. Dat onderscheidt ze van andere monumenten.

Molens moeten draaien en malen, anders volgt onverbiddelijk de achteruitgang

 

Monumentenonderhoud en –restauratie gaat vaak over herbestemming zodat monumenten zichzelf kunnen bedruipen. Molens en herbestemming bijten elkaar meestal, uitzonderingen daargelaten. 

 

Herbestemming moet geld opleveren. Maar een molen herbestemmen? Liever maken we er weer een volwaardige molenbestemming van. Een korenmolen die meel maalt of een poldermolen die kubieke meters water in de boezem pompt.

 

Molens in heel Nederland draaien en malen dankzij duizenden vrijwillige molenaars en mensen daarom heen. Als die er niet meer zouden zijn, zou er geen molen meer draaien en malen, en werd er geen meel meer verkocht. Diezelfde vrijwilligheid gaat in vrijwel alle gevallen ook op voor de besturen van de vele stichtingen die molens beheren.

 

Door de vele duizenden vrijwilligers is onze overhead vaak minder dan vijf procent van de jaarlijkse kosten. Geld voor molens is dus goed besteed en blijft niet ergens aan strijkstokken hangen.

 

Deze monumenten én werktuigen zijn onderhevig aan slijtage. De kosten van het dagelijkse onderhoud, het Groot Onderhoud en de Restauratie van molens zijn een toenemende zorg.

 

 

Het Molenplatform Zuid Holland doet in het Molenmanifest 2019, voorstellen aan het toekomstige provinciebestuur om ons te helpen de molens in stand te houden. We vragen u bij het opstellen van uw collegeprogramma goed te kijken naar onze wensen en ons mee te helpen onze molens in goede staat te houden.

 

Tot slot: Molenaars en eigenaren van molens beschouwen zich als passanten. Ooit komt er een dag dat zij afscheid moeten nemen van ‘hun’ molen. 

Onze inzet is het om molens in goede staat over te dragen naar volgende generaties. Zodat het verhaal over wat molens voor Nederland betekenen opnieuw verteld kan worden.