• De oprichting van het Molenplatform Zuid-Holland

De oprichting van het Molenplatform Zuid-Holland

Als eerste taak heeft het Molenplatform zich ten doel gesteld om, vanwege de provinciale verkiezingen van 20 maart, een manifest op te stellen waarmee zij politieke partijen wil informeren en beïnvloeden om een betere positie voor de molens te bewerkstelligen: “MOLENMANIFEST 2019”


 

Molenplatform Zuid-Holland

Overleg van eigenaren van molens 

 

Persbericht

 

MOLENEIGENAREN IN ZUID-HOLLAND KOMEN MET 'MOLENMANIFEST 2019'

 

Moleneigenaren in Zuid-Holland hebben zich sinds het begin van dit jaar verenigd in het MOLENPLATFORM ZUID-HOLLAND. Tot op heden hebben zich 34 eigenaren bij het platform aangesloten. Zij hebben tezamen 169 molens in eigendom, dat is ruim 74% van alle 228 molens in de provincie.

 

Als eerste taak heeft het Molenplatform zich ten doel gesteld om in verband met de provinciale verkiezingen van 20 maart, een manifest op te stellen waarmee zij politieke partijen willen informeren en beïnvloeden om een betere positie voor de molens te bewerkstelligen: “MOLENMANIFEST 2019”

 

In het manifest wordt de positie van de molens beschreven. Uit onderzoek blijkt dat de subsidie van overheden geen gelijke tred houdt met de werkelijke kosten van onderhoud van molens. 

Het Molenplatform vraagt daarom van de provincie een verhoging van de bijdragen voor het Dagelijks Onderhoud en het Groot Onderhoud en de Restauratie van de molens in de provincie.

 

Het Molenplatform Zuid-Holland heeft inmiddels contact gezocht met alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Zij hebben hun manifest gestuurd met het verzoek om met drie molenaars langs te kunnen komen om een mondelinge toelichting te mogen geven. 

 

6 februari 2019, namens het Molenplatform:

 

Wim Bos, voorzitter Rijnlandse Molenstichting 

Henk van Dieren, bestuurslid SIMAV